EI2-60 – To lag gips og fliser

EI2-60 karm til gips + fliser